Buurtschap de Gast
 
Zuidhorn, Februari 2021
 
Buurtschap de Gast
 
 
Welkom bij deze nieuwsupdate over Buurtschap de Gast
U heeft belangstelling of in het verleden belangstelling getoond voor het initiatief tot ontwikkeling van Buurtschap de Gast. Met deze eerste nieuwsbrief gaan wij belangstellenden periodiek op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nog beschikbare wooneenheden en de actuele werkzaamheden. Mocht u niet meer geïnteresseerd zijn in het project dan verzoeken wij ons dit via een mailtje of telefoontje kenbaar te maken. Wij updaten graag onze lijst van belangstellenden. In de maand februari zullen wij iedereen waarvan ons niet bekend is wat de actuele status van belangstelling is telefonisch benaderen.

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zichzelf online afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven.
 
Ondertekening Anterieure Overeenkomst
De initiatiefnemers van Buurtschap de Gast, Koos Roorda en Toos Zeelenberg, hebben op dinsdag 26 januari 2021 samen met wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van Gemeente Westerkwartier de anterieure overeenkomst ondertekend. Hierin zijn de afspraken over de samenwerking en de voorwaarden voor de uitvoering vastgelegd. Na deze ondertekening start de formele bestemmingsplanprocedure voor de Buurtschap.
Aanvraag Omgevingsvergunning
Architectenbureau De Unie is momenteel bezig met de afronding van het Definitief Ontwerp. In deze fase vindt de verdere afstemming plaats in het ontwerp van architectuur, bouwtechniek, installaties en constructie. De verwachting is dat het Definitief Ontwerp begin maart is afgerond en dat direct aansluitend gestart zal worden met het voorbereiden van de aanvraag Omgevingsvergunning. De aanvraag van de omgevingsvergunning staat gepland voor het begin van het 2e kwartaal van dit jaar.
Animatie
Architectenbureau De Unie heeft op verzoek van de opdrachtgevers een animatiefilm gemaakt van het project. Deze film geeft een goed beeld van wat voor bijzonder project er gerealiseerd gaat worden tussen De Gast en de Rijksstraatweg.
Start de film
 
In de volgende nieuwsbrief:
Aanvullend onderzoek Archeologie
Update beschikbare wooneenheden
Invulling van het Buurthuis
De eerste toekomstige bewoners
Buurtschap De Gast
Beschikbare wooneenheden | Locatie | Tekeningen | Downloads